همزن قنادی - میکسر قنادی |یزدان کار

با توجه به ساختار ضعیف و کمبود استحکام در سری های مفتولی و پنجه ای میکسرهای خارجی (ایتالیایی ، مالزی و چینی) با درخواست و سفارش شما اقدام به طراحی و ساخت سریهای مذکور با بهترین کیفیت می نماییم. 

تلفن تماس:

09131020156

09136460040

یزدانی

 برجایا برجیا خامه زن سپه کار سفیده زن همزن