لیست محصولات

سری های مفتولی تمام استیل در سایزهای 20 ، 50 ، 70 و 110 لیتری

سری های پنجه ای ویژه

سری های پنجه ای تمام استیل در سایز های 20 ، 50 ، 70 و 110 لیتری

سری های شاخی تمام استیل در سایز های 20 ، 50 ، 70 و 110 لیتری

 

درضمن تعمیر تمامی سری ها نیز پذیرفته میشود.

09136460040 یا 09131020156 تماس بگیرید…